Projekt “budżetu Dzielnicy”.

INFORMACJA

Na podstawie Uchwały Nr XXVI/163/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 15 stycznia 2015 roku
w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami

w związku z przygotowaniem projektu „budżetu Dzielnicy”

informujemy o możliwości składania przez mieszkańców

propozycji wniosków dotyczących organizacji przedsięwzięć
i wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców

Wnioski można składać w formie tradycyjnej w siedzibie lub elektronicznej na adres zarzad@strzyza.pl w terminie do 20 stycznia 2017 r. przy czym decyduje data wpływu.

ZARZĄD DZIELNICY STRZYŻA

80-276 Gdańsk ul. Sychty 12/14

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.