ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Krystyna Wiśniewska – prezes

Wojciech Ilczyszyn – sekretarz

Anna Gumińska – skarbnik

Piotr Osiecimski – członek zarządu

Aleksander Żubrys – członek zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Kazimierz Reich – przewodniczący
Janina Zofia Majewska – członek komisji
Barbara Pohler – członek komisji