Sprawozdanie za rok 2013.

  • Bilans za rok 2013:  pobierz
  • Informacja dodatkowa do bilansu:  pobierz
  • Rachunek wyników na dzień 2013-12-31:   pobierz
  • Roczne sprawozdanie merytoryczne o działalności organizacji pożytku publicznego:  pobierz