Sprawozdanie za rok 2011.

  • Bilans za rok 2011:  pobierz
  • Informacja dodatkowa do bilansu: pobierz
  • Rachunek wyników na dzień 2011-12-31: pobierz
  • Roczne sprawozdanie merytoryczne o działalności organizacji pożytku publicznego: pobierz