OPP

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem: 0000 151 660.

Status OPP otrzymaliśmy w 2009 roku.