Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego.

 1. Odpłatna działalność statutowa:
  1. POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, DZIENNA OPIEKA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  2. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA, LOKALNA I SĄSIEDZKA
 1. Nieodpłatna działalność statutowa
  1. PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU POMOCY DLA OSÓB STARSZYCH
  2. PROWADZENIE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ DLA DZIECI
  3. ORGANIZOWANIE FESTYNÓW, PIKNIKÓW I IMPREZ PLENEROWYCH
  4. PROWADZENIE IMPREZ SPORTOWYCH REKREACYJNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
  5. PROWADZENIE PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO – PORAD PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH
  6. POZASZKOLNE ZAJĘCIA SPORTOWE
  7. POZASZKOLNE ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
  8. PROWADZENIE KLUBÓW I GRUP ZAINTERESOWAŃ HOBBISTYCZNYCH