Sprawozdanie za rok 2014.

  • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: pobierz
  • Bilans za rok 2014: pobierz
  • Informacja dodatkowa i objaśnienia do bilansu: pobierz
  • Rachunek zysków i strat na dzień 2014-12-31: pobierz
  • Roczne sprawozdanie merytoryczne o działalności organizacji pożytku publicznego: pobierz