Sprawozdanie za rok 2012.

  • Bilans za rok 2012: pobierz
  • Informacja dodatkowa do bilansu: pobierz
  • Rachunek wyników na dzień 2012-12-31: pobierz
  • Roczne sprawozdanie merytoryczne o działalności organizacji pożytku publicznego: pobierz