[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59

Witkiewicz Andrzej Jan

Witkiewicz Andrzej Jan

45 lat magister inżynier budownictwa

ul. Zamenhofa

Żonaty, czworo dzieci, mgr inż. budownictwa lądowego. Działam w Radzie i Zarządzie od 2003 r. W ostatnich latach byłem m.in. inicjatorem budowy placów zabaw, siłowni plenerowych, modernizacji skwerów, parku na OKAZie, nasadzeń zieleni i remontu chodników, czy zwycięskich wniosków do Budżetu Obywatelskiego “Bezpieczna Strzyża” i “Przyjazna Strzyża”. Znam naszą dzielnicę i problemy z którymi codziennie musimy się borykać. Chciałbym nadal pomagać w ich rozwiązywaniu zgodnie z moim hasłem: „W służbie człowiekowi”