Uchwała Nr XIV/44/2021

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu MPZP – IX LO

Uchwała Nr XIV/43/2021

Uchwała w sprawie zmian Statutu Dzielnicy Strzyża

Uchwała Nr XIV/42/2021

Uchwała w sprawie wykorzystania środków finansowych na działalność statutową

Uchwała XIV/41/2021

Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury

Uchwała XIV/40/2021

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Strzyża za rok 2020

Uchwała V/15/2019

Uchwała w sprawie wniosku o ustalenie strefy płatnego parkowania na terytorium Dzielnicy Strzyża

Uchwała IV/14/2019

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przystąpienia do sporządzania MPZP 9LO

Uchwała III/13/2019

U2019_013-Opinia_projektŻeleńskiego      

Uchwała III/12/2019

U2019_012-zm2Finanse_2019      

Uchwała III/11/2019

U2019_011-Opinia_alkohol2019Liczba      

Uchwała II/10/2019

U2019_010-Priorytety2020$      

Uchwała II/9/2019

U2019_009-BPI_wnioski2019$      

Uchwała II/8/2019

U2019_008-Opinia_BO2019$    

Uchwała II/7/2019

U2019_007-Dyżury$    

Uchwała II/6/2019

U2019_006-VPrzew.Zarządu$

Uchwała I/5/2019

U2019_005-zmFinanse_2019$      

Uchwała I/4/2019

U2019_004-Przew.Zarządu$    

Uchwała I/3/2019

U2019_003-VPrzew.Rady$    

Uchwała I/2/2019

U2019_002-Przew.Rady$    

Uchwała I/1/2019

U2019_001-Kom.Skrutacyjna$