4. TOMASZ BOBRAS

Tomasz Bobras

Radny Dzielnicy Strzyża

 

O sobie

Jestem mężem, ojcem, architektem, rzeczoznawcą i mykologiem budowlanym oraz biegłym sądowym. Mam 46 lat. Na Strzyży osiadłem z rodziną w 2002 roku. Mieszkam przy Al. Wojska Polskiego. Dbam, by moja okolica stawała się dla nas jeszcze bardziej przyjazna. Jestem kandydatem niezależnym politycznie.

O moich zamiarach

Nigdy nie byłem obojętny na to, co dzieje się w moim otoczeniu. Reagowałem na niekorzystne dla mieszkańców zapisy planów miejscowych oraz na sposób zabudowy naszego sąsiedztwa. Skutecznie doprowadzałem do poszanowania praw mieszkańców w tym zakresie. W ostatnich latach intensywnie udzielałem się w sporze o budowę malarni tramwajów w zajezdni na terenie naszej dzielnicy. Strona ‘#NIE lakierni w Strzyży’ to moja inicjatywa. Wraz z naukowcami gdańskich uczelni i Radą Dzielnicy odnieśliśmy sukces w tej walce. Na skutek naszych działań nie rozpoczęto inwestycji w planowany, niekorzystny dla nas sposób. Doprowadziliśmy do zawarcia porozumienia ze stroną społeczną. Kompromis stanowi, że funkcjonowanie malarni ograniczono czasowo do 2028 roku, nie będą tu malowane inne pojazdy poza tramwajami GAiT, do malowania zostaną użyte farby niskoemisyjne, wszelkie prace malarskie będą wykonywane w komorze malarskiej, emisje będą ściśle kontrolowane wg wskazanych przez nas standardów, a wyniki pomiarów czystości powietrza będą publikowane w internecie. Radni Dzielnicy Strzyża będę mogli kontrolować proces rozruchu i eksploatacji malarni. Stąd też moja kandydatura na radnego dzielnicy. Jako radny chcę nadal mieć wpływ na funkcjonowanie malarni tramwajów.

Ponadto, z racji wykonywanego zawodu, chcę również wspomóc Radę Dzielnicy w zakresie zagospodarowania przestrzennego i estetyzacji naszej dzielnicy. Mam już swój udział w powstaniu trzech zieleńców przy ul. ks. Sychty i ul. płk. Wilka-Krzyżanowskiego.