Projekt „budżetu Dzielnicy”.

INFORMACJA Na podstawie Uchwały Nr XXVI/163/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 15 stycznia 2015 roku w…

Projekt budżetu Rady Dzielnicy Strzyża.

PROJEKT wykorzystania środków finansowych na działalność statutową. Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 21 i…