Budżet Dzielnicy

Trwa przygotowanie projektu „budżetu Dzielnicy”. Informujemy o możliwości składania przez mieszkańców propozycji wniosków dotyczących organizacji przedsięwzięć…

Projekt „budżetu Dzielnicy”.

INFORMACJA Na podstawie Uchwały Nr XXVI/163/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 15 stycznia 2015 roku w…