[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59
XII Miejski Konkurs „MOJA POMORSKA RODZINA”

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-post-formats.php on line 76

XII Miejski Konkurs „MOJA POMORSKA RODZINA”

Zarząd Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza uczniów gdańskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na XII edycję Miejskiego Konkursu „Moja Pomorska Rodzina”. Współorganizatorami konkursu są Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 (IX LO i Gimnazjum nr 1) w Gdańsku, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk oraz Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne.

Organizacja konkursu ma na celu zachęcenie jego uczestników do poznania przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny z perspektywy losów rodziny. Ma też Wśród uczestników konkursu i członków ich rodzin utrwalić pamięć o przodkach. Prace przyjmowane są w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy IV-VI), gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz w trzech kategoriach w każdej grupie wiekowej: drzewo genealogiczne lub korzenie rodziny, album rodzinny oraz prezentacja multimedialna.

Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w konkursie, a nauczycieli do podjęcia się roli opiekunów uczniów przygotowujących prace do konkursu.

Szczegóły dotyczące konkursu, wykonania prac konkursowych zostały określone w Regulaminie, który jest opublikowany na stronach organizatorów:

 www.kaszubi.pl, www.pierwszegimnazjum.pl

Prace konkursowe należy składać w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 (tel/fax 58 341-09-29). Termin składania prac upływa w dniu 28 kwietnia 2017 roku. Szkoły biorące udział w konkursie zostaną powiadomione o terminie oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu oraz terminie wręczenia nagród i zorganizowania wystawy najlepszych prac (wstępny termin 26 maja 2017 roku).

Patronat medialny nad konkursem przyjęły, „Radio Gdańsk”, „Dziennik Bałtycki” i „Pomerania”.

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.