Uchwała Nr I/3/2003

z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla Strzyża.