Uchwała Nr I/2/2003

z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Strzyża.