MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Informujemy o działaniu MOBILNEGO PUNKT INFORMACYJNEGO w ramach projektu „Sami Swoi 2” – podnoszenie standardu usług…