MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Informujemy o działaniu MOBILNEGO PUNKT INFORMACYJNEGO w ramach projektu „Sami Swoi 2” – podnoszenie standardu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych (60+) o ograniczonej samodzielności w miejscu zamieszkania współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zapewnienie opiekunom osób starszych (60+) z ograniczoną sprawnością z Trójmiasta i okolic bezpłatnych szkoleń oraz pomocy/wsparcia ze strony specjalistów w celu usprawnienia opieki nad osobami starszymi.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 660 448 293  bądź osobiście w placówce: Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, ul. Fromborska 24,  80-389 Gdańsk.

 

MPI DZIAŁA:  Konsultacje: od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00

Infolinia: od poniedziałku do piątku od 10:00 – 18:00