Ruszyły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku !

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż od 1 stycznia 2016 roku w Gdańsku ruszyły punkty informacyjne, w których mieszkańcy otrzymują nieodpłatną pomoc prawną. Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 roku ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w całym kraju zostanie uruchomionych ponad 1500 punktów, w których oferowana będzie bezpłatna pomoc prawna, (wg przelicznika 1 punkt na 25 tys. mieszkańców). W Gdańsku funkcjonuje 18 takich punktów, z czego 14 prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a 4 pozostałe prowadzone są przez organizacje pozarządowe, wyłonione w wyniku otwartego konkursu ofert. W punktach prowadzonych przez MOPR pomoc prawna świadczona będzie przez adwokatów lub radców prawnych. Osoby, które zgłoszą się do jednego z tych punktów, będą mogły uzyskać porady w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego. Oferowana pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe Gdańszczanie będą mogli skorzystać z porad doradcy podatkowego – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każda osoba, która zgłosi się po poradę prawną otrzyma informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz dowie się, w jaki sposób rozwiązać zaistniały problem prawny. Ponadto, prawnicy pomogą w sporządzeniu pism w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym już się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym. Dodatkowo, zainteresowani uzyskają pomoc w sporządzeniu pism o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Kto będzie mógł skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej ?

Nieodpłatna pomoc prawna kierowana będzie do osób, które ze względów fi nansowych, wieku lub sytuacji kryzysowej często mają ograniczony dostęp do tego typu usług. Zgodnie z zapisami ustawy, z porad będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz osoby które ukończyły 65 lat. Ponadto, pomoc prawna adresowana będzie do osób, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, osób posiadających Kartę Dużej Rodziny, weteranów, kombatantów, a także zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Warunkiem uzyskania porady będzie przedłożenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do bezpłatnej porady prawnej oraz podpisanie odpowiedniego oświadczenia.

Gdzie zgłosić się po nieodpłatną poradę prawną?

Z nieodpłatnych porad prawnych Gdańszczanie skorzystać będą mogli w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) w godzinach 8:30-17:00 i przy ul. Elbląskiej 66 A 8:00:16:00.

Organizacje pozarządowe będą prowadzić punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach:

Gdańsk Nowy Port ul. Wyzwolenia 49:
– poniedziałki 13:00-18:00,
– wtorki, środy, czwartki, piątki 13:00-17:00.

Gdańsk Orunia (Dom Sąsiedzki) ul. Gościnna 14:
– poniedziałki 16:00-20:00,
– wtorki i czwartki 9:00-13:00,
– środy 13:00-17:00,
– piątki 15:00-19:00.

Gdańsk Strzyża ul. Kisielewskiego 12:
– poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki 13:00-17:00

Gdańsk Śródmieście ul. Dyrekcyjna 5 (Ipiętro):
– poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki 16:00-20:00,
– środy 11:30-15:30.

Informacje na temat darmowej porady prawnej, podstawowe formularze oraz poradniki, broszury będzie można uzyskać we wszystkich punktach oraz na stronie MOPR i  https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/  Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.