Dni Sąsiadów 31 maja 2014

DniSasiadow2

Drodzy Sąsiedzi w sobotę 31 maja 2014 od godziny 16:00 świętujemy na Skwerze Krzysztofa Kolbergera a od godziny 17:00 na skwerze Profesora Gałuszki  –  Zapraszamy.