[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59
Budżet Dzielnicy

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-post-formats.php on line 76

Z a r z ą d  D z i e l n i c y   S t r z y ż a
na podstawie Uchwały Nr XXVI/163/2015 Rady Dzielnicy Strzyża z dnia 15 stycznia 2015 roku
w sprawie zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami

w związku z przygotowaniem projektu „budżetu Dzielnicy”

informacje o możliwości składania przez mieszkańców

propozycji wniosków dotyczących organizacji przedsięwzięć i

wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców

Wnioski można składać w formie tradycyjnej w siedzibie lub elektronicznej na adres:

zarzad@strzyza.pl

w terminie do 31 marca 2015 r. przy czym decyduje data wpływu

Dokument ogłoszenia: Z2015_549Finanse2015_wnioskitab_k

Przewodniczący Zarządu
Andrzej Witkiewicz

0 komentarzy

Zostaw odpowiedź

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.