Projekt budżetu Rady Dzielnicy Strzyża.

PROJEKT wykorzystania środków finansowych na działalność statutową.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy Strzyża stanowiącego załącznik
do Uchwały Nr LII/1178/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Dzielnicy Strzyża (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 2012 z dnia 30 maja 2014 r.) z późn. zmianami
Rada Dzielnicy Strzyża uchwala, co następuje:

§ 1
Po przeprowadzeniu procedury konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/163/2015 Rady
Dzielnicy Strzyża z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie zasad i terminów konsultacji
projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami wnosimy o wykorzystanie środków
finansowych przekazanych na działalność statutową Dzielnicy Strzyża w 2016 roku
na organizację następujących przedsięwzięć i wspieranie inicjatyw lokalnych w poniżej
podanych kwotach:

1) Stałe kosze na śmieci i ławki – inicjatywa lokalna w zakresie zachowania
porządku, ochrony środowiska i drobnych inwestycji – 3 600,00 zł

2) Monitoring – inicjatywa lokalna w zakresie zachowania porządku
i bezpieczeństwa oraz poprawy warunków życia – 10 000,00 zł

3) Nasadzenia lub słupki ograniczające parkowanie – inicjatywa lokalna
w zakresie zachowania porządku i bezpieczeństwa oraz poprawy
warunków życia i drobnych inwestycji – 2 000,00 zł

4) Strona internetowa – przedsięwzięcie w zakresie edukacji i poprawy
warunków życia – 720,00 zł

5) Działania integracyjne – przedsięwzięcia w zakresie edukacji, kultury,
rekreacji i poprawy warunków życia – 1 500,00 zł

6) Festyny – przedsięwzięcia w zakresie wypoczynku i rekreacji – 6 000,00 zł

7) Mikołajki – przedsięwzięcie w zakresie wypoczynku i edukacji – 4 000,00 zł

8) Konkurs dla mieszkańców – przedsięwzięcie w zakresie edukacji, kultury,
i poprawy warunków życia – 1 000,00 zł

9) Bieg dzielnicowy
– przedsięwzięcie w zakresie rekreacji i wypoczynku – 2 000,00 zł

10) Bieg na orientację – przedsięwzięcie w zakresie rekreacji i wypoczynku – 1 000,00 zł

11) Zajęcia sportowe – przedsięwzięcia w zakresie rekreacji, wypoczynku
i edukacji – 1 000,00 zł

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.