Jakie osiedle powstanie po gospodarstwie ogrodniczym Okaz?

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Jakie-osiedle-powstanie-po-Okazie-n120590.html 

29 stycznia 2018, godz. 10:30 

O projekcie planu dla terenów użytkowanych przez wiele lat przez centrum ogrodnicze „Okaz” pisaliśmy ostatni raz we wrześniu w związku z jego pierwszym wyłożeniem do publicznego wglądu.
Wówczas mieszkańcy oraz lokalna rada dzielnicy złożyli szereg uwag, z czego kilka zostało rozpatrzonych pozytywnie.
Czytaj więcej na:
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Jakie-osiedle-powstanie-po-Okazie-n120590.html#tri