Nowy plan zagospodarowania w rejonie IX LO

Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę XIV/300/19 z dnia 26.09.2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu…

Jakie osiedle powstanie po gospodarstwie ogrodniczym Okaz?

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Jakie-osiedle-powstanie-po-Okazie-n120590.html  29 stycznia 2018, godz. 10:30 autor: Krzysztof Koprowski

Strefa buforowa lasów TPK – plan zagospodarowania.

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża – strefa buforowa lasów…