Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych.

Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do wód lub do sieci kanalizacji deszczowej.

 

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

  1. jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków , nie więcej niż 4 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych
    i spółdzielni mieszkaniowych
  2. jednorazowa dotacja w wysokości 100% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych i  spółdzielni mieszkaniowych .

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.
Dotacją objęte są  wydatki poniesione w rokukalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedajacym rok zlożenia wniosku.                                                                                                                                                                                                    Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerowanych na dany rok budżetowy.

Dotacja nie obejmuje infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych  inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych.

 

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Dotacja-na-zagospodarowanie-wod-opadowych-poprzez-ich-retencjonowanie-i-lub-odprowadzanie-do-gruntu-wod-kanalizacji-deszczowej,a,44977