Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych.

Dotacja na zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich odprowadzanie do gruntu przy pomocy podziemnych urządzeń rozsączających, do…

Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego.

Dotacja na zamianę ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej   O…

Dotacja na instalację kolektora słonecznego

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby…