[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59
Budżet Dzielnicy

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-post-formats.php on line 76

Trwa przygotowanie projektu „budżetu Dzielnicy”.
Informujemy o możliwości składania przez mieszkańców
propozycji wniosków dotyczących organizacji przedsięwzięć
i wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców.
Wnioski można składać w formie tradycyjnej w siedzibie
lub elektronicznej na adres zarzad@strzyza.pl w terminie
do 31 grudnia 2018 r. przy czym decyduje data wpływu.