Zmiana organizacji ruchu

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku od  soboty 25 października 2014 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu w dzielnicy Strzyża na ulicach znajdujących się pomiędzy Wojska Polskiego, Szymanowskiego i Chrzanowskiego polegająca na wprowadzeniu:
a. strefy ograniczonej prędkości do 30km/godz,
b. strefy skrzyżowań równorzędnych (poza ul.Chopina),
c. kontra ruchu rowerowego na ul.Żeleńskiego, Karłowicza i Kisielewskiego.

Z poważaniem
Andrzej Witkiewicz
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża

mapa_strefa_30