Wynik głosowania na Budżet Obywatelski 2019

STRZYŻA –  Budżet = 277 000 zł


Numer projektu: 3  (projekt wybrany do realizacji w latach 2019/2020)

Tytuł: Przystanek relaks (przystanek kulturalny – amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny)

Koszt: 277 000 zł 

Punkty: 2089


Numer projektu: 1

Tytuł: PRZYJAZNA Strzyża

Koszt: 277 000 zł

Punkty: 1071


Numer projektu: 2

Koszt: 277 000 zł

Tytuł: Re-Vital MACZEK pl

Koszt: 277 000 zł

Punkty: 623


Numer projektu: 4

Tytuł: Pomoc kotom wolnożyjącym na dzielnicy Strzyża

Koszt: 20 000 zł

Punkty: 478


Do następnej edycji przechodzi 0 zł