Uchwała Nr I/8/2003

w sprawie powołania Komisji Komunalnej i Infrastruktury.