Uchwała Nr I/7/2003

z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.