Uchwała Nr I/11/2003

w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej