Uchwała Nr I/10/2003

w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.