Uchwała Nr I/9/2003

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Zabezpieczeń Społecznych.