Uchwała Nr I/5/2003

z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie organizacji dyżurów radnych Rady Osiedla Strzyża.