Harmonogram oczyszczania miejsc postojowych: 29.08.2016-4.09.2016

Harmonogram oczyszczania miejsc postojowych: W nawiązaniu do ustaleń pisma nr ZDiZ-UC-560-5(2)-2016-BT z dnia 28.06.2016 r. przesyłam…

Porządek publiczny w twojej dzielnicy – ankieta

  Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego zdefiniowania celów Straży Miejskiej w 2016 roku. Mieszkańcy doskonale znają…

Prosimy o wsparcie protestu przeciwko lakierni w Zajezdni Strzyża !

Szanowni Państwo, Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku planuje budowę lakierni pojazdów wielkogabarytowych w zajezdni tramwajowej w…