Marsz Dla Lasu.

Marsz Dla Lasu. TPK Challenge Dnia 19 maja o godzinie 12.00  w Gdańsku na terenie dzielnic…

Strefa buforowa lasów TPK – plan zagospodarowania.

Biuro Rozwoju Gdańska uprzejmie informuje, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża – strefa buforowa lasów…