Na finał Odysei Umysłu…

W siedzibie Rady Dzielnicy Strzyża odbyły się próby i przygotowania przed finałami światowymi Odysei Umysłu w…