Oczyszczanie miejsc postojowych: 05.12.2016 -11.12.2016.

Harmonogram oczyszczania miejsc postojowych w tygodniu : 05.12.2016 -11.12.2016 r.: 05.12.2016 r.: Kwietna Sobolowa Żubrowa Liczmańskiego…