Nowe instalacje i nawierzchnie ulic.

Zakończyły się prace na ul. Kmiecej, która zyskała nie tylko nową nawierzchnię, ale także kanalizację deszczową…