Harmonogram oczyszczania miejsc postojowych (3.10.2016 – 09.10.2016)

W nawiązaniu do ustaleń pisma nr ZDiZ-UC-560-5(2)-2016-BT z dnia 28.06.2016 r. przesyłam harmonogram oczyszczania miejsc postojowych…