Sprawozdanie Klubu Przyjaciół Strzyży za rok 2015.

Informujemy. że zostało zamieszczone sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015. …

1%

Zwracamy się z prośbą o wskazanie naszej organizacji – Klubu Przyjaciół Strzyży w deklaracji podatkowej za…