Spotkanie

z Marcinem Stanisławem Wilgą

MIĘDZYWOJENNA OLIWA I SOPOT NA POCZTÓWKACH

(prelekcja multimedialna)

19 października 2018 (piątek) o godz. 18:15


Marcin Stanisław Wilga – „Borsuk” jest autorem oraz współautorem ponad 450 artykułów o tematyce przyrodniczej, głównie dotyczących ekologii   i ochrony grzybów makroskopijnych Pomorza Gdańskiego, z czego ponad 80 zostało opublikowanych w kilku naukowych periodykach: Acta Botanica Cassubica, Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Przeglądzie Przyrodniczym i in. Przez 19 lat publikował przyrodnicze felietony na łamach miesięcznika „Pismo PG”, wydawanego na Politechnice Gdańskiej, której jest absolwentem i od niedawna jej emerytowanym pracownikiem.

Jako autor oraz współautor opracował kilka książek poświęconych przyrodzie okolic Gdańska, m.in. Trójmiejski Park Krajobrazowy w czterech porach roku, Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym – tom 1 i 2 , Szlak Królewski w Lasach Oliwskich, Sopot – zielone miasto, Wędrówki przyrodnicze – tom 1 i 2, Wędrówki przyrodnicze po okolicach Gdańska, Cuda oliwskiej przyrody. Grzyby, Bliżej Natury – tom 1 oraz Podręczny słowniczek mykologiczny, który ukazał się jedynie w wersji elektronicznej w 2004 roku.

W latach 1887–1998 pracował społecznie w Straży Ochrony Przyrody. Należał do Stowarzyszenia Autorów Polskich (SAP – był jego honorowym członkiem) oraz do Nadwiślańskiego Towarzystwa Literackiego 2005 (Sodalitas Litteraria Vistulana – A.D. 1940). Od 2013 roku działa w Pomorskiej Komisji Ochrony Przyrody Pomorskiego Porozumienia PTTK jako instruktor ochrony przyrody z ramienia Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

Prowadzi prelekcje o tematyce przyrodniczej, wycieczki terenowe m.in. dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, współpracuje z Ligą Ochrony Przyrody, Europejską Fundacją Ochrony Zabytków, a także Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

W kwietniu 2017 roku został uhonorowany przez Marszałka Województwa Pomorskiego p. Mieczysława Struka medalem DE NIHILO NIHIL FIT za wieloletnią i aktywną działalność ekologiczną oraz niestrudzone propagowanie i popularyzację wiedzy przyrodniczej.