[social size='small' style='light' type='twitter,facebook,dribbble']

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-page-heading.php on line 59
Remont chodnika!

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/dante/swift-framework/sf-content-display/sf-post-formats.php on line 76

Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. informuje, że od dnia  28.08.2017 r. planowane jest rozpoczęcie robót drogowych na ulicy Wilka-Krzyżanowskiego. Powyższe pracę będą polegały na wymianie nawierzchni chodników oraz parkingów. Z uwagi na zakres robót  prace będą prowadzone etapowo.  W pierwszym etapie prac planowane jest wykonanie wymiany nawierzchni chodników z prawej strony jezdni w ciągu ulicy Wilka-Krzyżanowskiego  pomiędzy skrzyżowaniami Chrzanowskiego a Michała Glinki.(odcinek ok 80 m) . W związku z tym fragmenty chodników oraz parkingów  zostaną wyłączone z eksploatacji na czas prowadzenia na nich robót. Zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu ruch pieszy będzie odbywał z lewej  strony jezdni po istniejącym chodniku.