Statut Dzielnicy Strzyża

zaktualizowany Statut Dzielnicy Strzyża (18.03.2019 r.) UCHWAŁA NR LII/1178/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 kwietnia 2014 r. z późniejszymi zmianami: