Ochrona drzew

Na drzewach na terenie Strzyży miłośnicy przyrody zamieścili informacje o możliwości uznania ich za pomniki przyrody.

Rozważamy zasadność tej inicjatywy, jak również rozszerzenie jej na inne drzewa. W związku z tym prosimy Mieszkańców o zgłaszanie na adres zarzad@strzyza.pl lub w formie tradycyjnej (do skrzynki pocztowej przed siedzibą Rady i Zarządu Dzielnicy Strzyża) do dnia 15 października 2021 roku takich okazów.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć  opis drzewa:
– precyzyjną lokalizację – w przypadku braku adresu współrzędne geograficzne należy pobrać z map dostępnych w internecie,
– cechy opisane w niżej cytowanych przepisach:

Ustawa Ochrona przyrody. Dz.U.2021.1098 t.j. z dnia 2021.06.21
Art. 40.
1. Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej
lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,
kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła,
wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie
kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki
przyrody. Dz.U.2017.2300.
§ 1. Kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są:
1) obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na
wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony
w załączniku do rozporządzenia, lub
2) wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w
skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód pnia, wysokość,
szerokość korony, wiek, występowanie w skupiskach, w tym w alejach lub
szpalerach, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe
walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.