Nowe ławki uliczne

Zarząd Dzielnicy Strzyża zachęca Mieszkańców do zgłaszania propozycji

lokalizacji nowych ławek ulicznych na terenie Strzyży.

Propozycje można przesyłać na adres zarzad@strzyza.pl do dnia 26.08.2018