Księga kondolencyjna poświęcona pamięci prezydenta Pawła Adamowicza

Księga kondolencyjna poświęcona pamięci prezydenta Pawła Adamowicza

Od wtorku 15 stycznia od godziny 10.00 wystawiona zostanieksięgakondolencyjnadedykowana

tragicznie zmarłemu Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi

Księga będzie wystawiona w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – w wieloletnim miejscu pracy i działalności prezydenta na rzecz naszego miasta – w sali 107 (I piętro).

Wszyscy, którzy chcą w ten sposób pożegnać Pawła Adamowicza będą mogli wpisywać się do niej do piątku 18 stycznia do godz. 15.00.

Jednocześnie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku flagi miasta zostały opuszczone do połowy masztu.