KONKURS ŚWIĄTECZNY !

Regulamin konkursu na dekoracje świąteczne i ozdoby choinkowe: 

1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Dzielnicy Strzyża (Gdańsk ul. Sychty 12/14 tel: 58 520-27-92 mail: zarzad@strzyza.pl).

 1. Konkurs rozpoczyna się 1.12.2015 r. i trwa do 13.12.2015 r. do godz. 17:00

 2. W konkursie mogą brać udział dzieci ze Strzyży do 12 lat w podziale na grupy wiekowe oraz pozostali mieszkańcy Strzyży (kategoria OPEN).

 3. Praca konkursowa ma mieć formę dekoracji świątecznej lub ozdoby choinkowej wykonanej w dowolnej technice plastycznej.

 4. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.

 5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie lub pod kierunkiem rodzica czy opiekuna, wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.

 6. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.

 7. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię, nazwisko i wiek autora.

 8. Prace należy przynieść na Mikołajki organizowane w Gimnazjum nr 1 dnia 13.12.2015 r. do godz. 17:00 i wypełnić zgłoszenie konkursowe.

 9. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

 10. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne (nie przysługuje odwołanie).

 11. Kryteria oceny: samodzielność wykonania, trafność doboru tematu prac, oryginalność, walory artystyczne, jakość i stopień trudności wykonania.

 12. Prace niespełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

 13. Ogłoszenie wyników nastąpi 13.12.2015 r. na spotkaniu Mikołajkowym.

 14. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

 15. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.

 16. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie jej reprodukcji pracy na stronie internetowej Organizatora i na profilu FB oraz prezentację pracy na wystawie.

 17. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

 18. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje w całości jego regulamin.

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.