KONKURS

Zapraszamy do dokonywania zgłoszeń w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Społeczną na Strzyży w 2019 roku.

Przez inicjatywę społeczną rozumiemy działanie mające na celu dobro wspólne, inicjowane oddolne przez obywateli, bez udziału struktur państwowych, lecz w ramach obowiązującego prawa.

Konkurs jest przeznaczony dla Mieszkańców Strzyży lub nieformalnych grup Mieszkańców.

Konkurs ma na celu promowanie inicjatyw, które aktywizują społeczność lokalną, organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, promują zasady współżycia społecznego i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Do konkursu mogą być zgłoszone działania realizowane w 2019 roku.

Zgłoszenia z opisem inicjatywy oraz danymi kontaktowymi lidera inicjatywy można dokonywać w czasie dyżurów w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy Strzyża ul.ks.Sychty 12 lub na adres konkurs@strzyza.pl w terminie do dnia 4 grudnia 2019 r.

Oceny inicjatyw dokona komisja złożona z Radnych Dzielnicy Strzyża. Rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne – nie przysługuje od niego odwołanie.

Dla najlepszych przewidujemy nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.